דצמבר 2020 13
מעקב אחר הוצאות והכנסות בעסק
Posted By : ihelp

מה היו ההכנסות וההוצאות שלכם בשנת 2020? רוב העצמאים שאני מכירה יתקשו לענות על השאלה הזו. החלק של ההכנסות קל יותר, אבל מה עם ההוצאות? האם יש לכם מעקב אחר ההוצאות וההכנסות או שאתם פשוט