נובמבר 2020 08
אזור הנוחות
Posted By : admin

החוויות הכי גדולות ונפלאות בחיים שלי היו כשיצאתי מאזור הנוחות שלי: כשקפצתי ממטוס והפקדתי את חיי בידי מדריך הצניחה, אדם זר שלא הכרתי חצי שעה קודם. כשנסעתי לבד בחורף לקוטב לצפות בזוהר הצפוני, למרות שאפילו

אפריל 2020 03
לצאת מאזור הנוחות
Posted By : admin

אם אשאל אתכם אם אתם רוצים להצליח, ברור שכולכם תענו בחיוב, נכון? קזבלן אמר שבשביל כבוד צריך לעבוד. אותו דבר גם עם הצלחה. אם אתם חושבים שיש כאלו שההצלחה נופלת להם לידיים, אתם טועים. אולי